REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

Z DNIA 23.05.2023

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Promocji – Koszulka za 1 zł! (zwanego dalej “Promocją”), jest Alpol Sp. Z o.o z siedzibą na ul. Ścigały 10 w Katowicach.
  (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem koszulek za 1 zł, jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 4. Niniejszy regulamin określa warunki Promocji.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Promocji, tj. udzielaniem informacji na temat Promocji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 • 2. UCZESTNICY PROMOCJI
 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci (firmy instalacyjne i agencje ochrony), posiadający założone i aktywne konto na: sklep.e-alpol.com.pl, które zaakceptowały Regulamin sklepu (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że: zapoznał się z treścią Regulaminów i w sposób dobrowolny przystępuje do Promocji;
 3. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 • 3. NAGRODA
 1. W Promocji Koszulka za 1 zł. przewidziano 100 koszulek różnych rozmiarów dostępnych w 2 wariantach na stronie internetowej Organizatora. Link do sklepu: https://sklep.e-alpol.com.pl/632-gadzety.
 • 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI „Koszulka za 1 zł”
 1. Dostęp do Promocji jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji na sklepie Organizatora: sklep.e-alpol.com.pl oraz aktywnego korzystania z platformy zakupowej.
 2. Warunkiem otrzymania koszulki są zakupy w kategorii wyprzedaż, w wyznaczonych przez Organizatora terminach oraz skorzystanie z kodu rabatowego na wybraną koszulkę.
  1. Nagrodę otrzyma pierwsze 100 osób, które kupując produkty z Platformy Organizatora w zakładce wyprzedaż, wybiorą dodatkowo koszulkę, rabatując ją odpowiednim kodem.
  2. Każdy z uczestników promocji może otrzymać jedną koszulkę do wybranego zamówienia – jednorazowo.
  3. Ilość koszulek jest ograniczona do wyczerpania zapasów.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności.
 4. Organizator nie ma wpływu na rozmiary koszulek i będą one wybierane zgodnie ze stanem magazynu.
 • 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2023 i obowiązuje do zakończenia promocji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.
 4. Wszelkie obowiązki podatkowe wynikające z otrzymania nagrody spoczywają na Uczestniku.