DOCENIAMY TWOJĄ LOJALNOŚĆ

*** REGULAMIN PROMOCJI

 1. Organizatorem promocji DOCENIAMY TWOJĄ LOJALNOŚĆ JEST ALPOL Sp. z o.o. 40-208 Katowice ul. Ścigały 10
 2. Promocja przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów ALPOL, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń. Firm instalacyjnych i agencji ochrony.
 3. Warunkiem udziału w promocji jest rejestracja klienta na stronie sklep.e-alpol.com.pl do końca roku 2022 z wyjątkiem klientów, którzy są już zarejestrowani.
 4. W ramach promocji premiowane są zakupy systemów CCTV DAHUA w ALPOL.
 5. Nagrody przyznawane są za zakupy w cenach netto.
 6. Progi zakupów i nagrody:
  1. Jednorazowy zakup powyżej 10 000 zł netto – nagroda jednorazowo Smartwatch Garmin Forerunner 55 GPS . Odbiór nagrody możliwy w dowolnym momencie trwania promocji pod warunkiem zapłaty za zamówienie, które skutkuje uzyskaniem prawa do nagrody. Chęć odbioru nagrody należy zgłosić drogą mailową na adres opiekuna handlowego ALPOL lub marketing@e-alpol.com.pl z podaniem w treści maila numeru faktury zakupu z ALPOL, na podstawie, której Klient nabył prawo do nagrody. Np.: jeżeli klient przedstawi 2 faktury z łączną sumą na 10 300 zł, (Faktura nr 1 – na kwotę 7000 zł, Faktura nr 2 na kwotę 3300 zł ) nie uprawnia go do odbioru nagrody. Warunkiem odbioru nagrody jest jednorazowy zakup w kwocie powyżej 10 000 zł netto. Odbiór nagrody jest jednoznaczny z pomniejszeniem sumy z łącznej kwoty faktur zebranych w 4 kwartale  (uprawniających do odbioru nagrody kwartalnej), np. jeśli Klient, w ostatnim kwartale uzbierał łącznie 30 000 zł z faktur, natomiast wybrał jednorazową nagrodę w postaci zegarka, to suma obrotu liczonego do nagrody kwartalnej zostanie pomniejszona o 10 000 zł.
  2. Suma zakupów w okresie 01.10.2022 – 31.12.2022 osiągniecie progu powyżej 25.000 zł netto – nagroda Hulajnoga elektryczna XIAOMI Mi Essential lub podobna. Odbiór nagrody nastąpi w 01.2023 r. pod warunkiem zapłaty za zamówienie, które skutkuje uzyskaniem prawa do nagrody;
  3. Suma zakupów w okresie 01.10.2022 – 31.12.2022 osiągniecie progu powyżej 50.000 zł netto – nagroda KRUPS EA872A10 Intuition Preference Ivory. Odbiór nagrody nastąpi w 01.2023 r. pod warunkiem zapłaty za zamówienie, które skutkuje uzyskaniem prawa do nagrody;
  4. Suma zakupów w okresie 01.10.2022 – 31.12.2022 osiągniecie progu powyżej 100.000 zł netto – nagroda iPhone 14 lub SAMSUNG FLIP 4 do wyboru przez klienta. Odbiór nagrody nastąpi w 01.2023 r. pod warunkiem zapłaty za zamówienie, które skutkuje uzyskaniem prawa do nagrody.
  5. Przez definicję „suma zakupów” rozumie się całkowitą kwotę zakupów udokumentowanych fakturami vat dokonaną w spółce Alpol Sp. Z o.o. w okresie 01.10.2022 – 31.12.2022.
 7. Klient może odebrać tylko jedną nagrodę wynikającą z osiągniętego progu zakupów w cenach netto.
 8. Towar za zakup, którego odebrano nagrodę nie podlega zwrotowi, może podlegać wymianie.
 9. Odbiór nagrody będzie możliwy w przypadku braku przeterminowanych należności wobec ALPOL Sp. z o.o.
 10. W przypadku braku dostępności danej nagrody ALPOL Sp. z o.o. zaproponuje podobny zamiennik o zbliżonej wartości.
 11. Wszelkie obowiązki podatkowe wynikające z otrzymania nagród są po stronie Uczestnika.
 12. Nagród z niniejszej promocji nie można łączyć z nagrodami w programie lojalnościowym ALPOL.CLUB, w okresie trwania promocji lub do dnia odebrania nagrody w promocji. Kwota obrotów wykorzystana w programie ALPOL.CUB na punkty w okresie promocji i wykorzystana na odebrania nagrody w postaci bonów EURORTV i DECATHLON w okresie promocji będzie odjęta od skumulowanego obrotu skumulowanego obrotu CCTV przy rozliczeniu promocji kwartalnej.
 13. Rejestracja uczestnika do udziału w promocji oznacza jednocześnie zgodę
  na publikowanie nazwy firmy oraz wizerunku odbierającego nagrodę w
  materiałach prasowych oraz mediach społecznościowych organizatora