DOCENIAMY TWOJĄ LOJALNOŚĆ


* Pola obowiązkowe

*** REGULAMIN PROMOCJI

 1. Organizatorem promocji „DOCENIAMY TWOJĄ LOJALNOŚĆ 3” jest ALPOL Sp. z o.o. 40-208 Katowice ul. Ścigały 10.
 2. Promocja przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów ALPOL, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń. Firm instalacyjnych i agencji ochrony.
 3. Warunkiem udziału w promocji jest akceptacja regulaminu na stronie https://alpolclub.pl/doceniamy-2023/ do marca 2023 roku.
 4. W ramach promocji premiowane są zakupy systemów CCTV DAHUA w ALPOL.
 5. Nagrody przyznawane są za zakupy w cenach netto.
 6. Progi zakupów i nagrody:
  • Jednorazowy zakup powyżej 10 000 zł netto – pozwala na wybranie jednorazowo jednej z trzech nagród o podobnej wartości:
   • Nagroda nr 1: Smartwatch Huawei Watch GT 2
   • Nagroda nr 2: Wideorejestrator samochodowy 70MAI A800s 4K
   • Nagroda nr 3: Kamera sportowa LAMAX W7.1
  • Odbiór nagrody możliwy w dowolnym momencie trwania promocji pod warunkiem zapłaty za zamówienie, które skutkuje uzyskaniem prawa do nagrody. Chęć odbioru nagrody należy zgłosić drogą mailową na adres opiekuna handlowego ALPOL lub marketing@e-alpol.com.plz podaniem w treści maila numeru faktury zakupu z ALPOL, na podstawie, której Klient nabył prawo do nagrody. Np.: jeżeli klient przedstawi 2 faktury z łączną sumą na 10 300 zł, (Faktura nr 1 – na kwotę 7000 zł, Faktura nr 2 na kwotę 3300 zł ) nie uprawnia go do odbioru nagrody. Warunkiem odbioru nagrody jest jednorazowy zakup w kwocie powyżej 10 000 zł netto. Odbiór nagrody jest jednoznaczny z pomniejszeniem sumy z łącznej kwoty faktur zebranych w 1 kwartale  (uprawniających do odbioru nagrody kwartalnej), np. jeśli Klient, w ostatnim kwartale uzbierał łącznie 30 000 zł z faktur, natomiast wybrał jednorazową nagrodę w postaci zegarka, to suma obrotu liczonego do nagrody kwartalnej zostanie pomniejszona o 10 000 zł.
  • Suma zakupów w okresie 01.01.2023 – 31.03.2023 pozwoli na wybranie nagrody, zgodnie z osiągniętym progiem. Osiągniecie progu powyżej 25.000 zł netto – PRÓG PIERWSZY – pozwala na wybór jednej z poniższych nagród:
   • Hulajnoga elektryczna LANCIA YPSILON LN-MO-210004 lub podobna.
   • Smartfon POCO X3 Pro 8/256GBlub podobny.
   • Deska turystyczna stand Up Paddle – lub podobna.
  • Suma zakupów w okresie 01.01.2023 – 31.03.2023 osiągniecie progu powyżej 50.000 zł netto – PRÓG DRUGI pozwala na wybór jednej z poniższych nagród:
   • Ekspres do kawy KRUPS EA872A10 Intuition Preference Ivory lub podobny.
   • Robot sprzątający IROBOT Roomba I5+ (I565640) lub podobny.
   • Okulary VR Oculus Quest 2 128GB – lub podobne.
  • Suma zakupów w okresie 01.01.2023 – 31.03.2023 osiągniecie progu powyżej 100.000 zł netto – PRÓG TRZECI pozwala na wybór jednej z poniższych nagród:
   • Laptop Apple MacBook Air M1 13,3″ Apple M1 – 8GB RAM – 256GB Dysk – macOS lub podobny.
   • Smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB lub podobny.
   • Rower elektryczny Rockrider 8560739 lub podobny.
  • Odbiór nagrody nastąpi maksymalnie do 1.07.2023 r. pod warunkiem zapłaty za zamówienia, które skutkują uzyskaniem prawa do nagrody;
  • Przez definicję „suma zakupów” rozumie się całkowitą kwotę zakupów produktów DAHUA, udokumentowanych fakturami vat dokonaną w spółce Alpol Sp. Z o.o. w okresie 01.01.2023 – 31.03.2023.
 7. Klient może odebrać tylko jedną nagrodę wynikającą z osiągniętego progu zakupów w cenach netto.
 8. Towar za zakup, którego odebrano nagrodę nie podlega zwrotowi, może podlegać wymianie.
 9. Odbiór nagrody będzie możliwy w przypadku braku przeterminowanych należności wobec ALPOL Sp. z o.o.
 10. W przypadku braku dostępności danej nagrody ALPOL Sp. z o.o. zaproponuje podobny zamiennik o zbliżonej wartości.
 11. Wszelkie obowiązki podatkowe wynikające z otrzymania nagród są po stronie Uczestnika.
 12. Nagród z niniejszej promocji nie można łączyć z nagrodami w programie lojalnościowym ALPOL.CLUB, w okresie trwania promocji lub do dnia odebrania nagrody w promocji. Kwota obrotów wykorzystana w programie ALPOL.CUB na punkty w okresie promocji i wykorzystana na odebrania nagrody w postaci bonów EURORTV i DECATHLON w okresie promocji będzie odjęta od skumulowanego obrotu CCTV przy rozliczeniu promocji kwartalnej.
 13. W okresie trwania promocji nie są naliczane punkty w programie ALPOL.CLUB za zakup produktów DAHUA, będących przedmiotem niniejszej promocji, w myśl zasady nie łączenia promocji.
 14. Akceptacja regulaminu w promocji oznacza jednocześnie zgodę na publikowanie nazwy firmy oraz wizerunku odbierającego nagrodę w materiałach prasowych oraz mediach społecznościowych organizatora.