DOCENIAMY TWOJĄ LOJALNOŚĆ

Zarejestruj swój udział w PROMOCJI już dzisiaj!


* Pola obowiązkowe

*** REGULAMIN PROMOCJI

 1. Organizatorem promocji DOCENIAMY TWOJĄ LOJALNOŚĆ JEST ALPOL Sp. z o.o. 40-208 Katowice ul. Ścigały 10
 2. Promocja przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów ALPOL, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń. Firm instalacyjnych i agencji ochrony.
 3. Warunkiem udziału w promocji jest wypełnienie w dowolnym momencie jej trwania formularza zgłoszeniowego dostępnego powyżej.
 4. W ramach promocji premiowane są zakupy systemów CCTV DAHUA w ALPOL.
 5. Nagrody przyznawane są za zakupy w cenach netto.
 6. Progi zakupów i nagrody:
  1. Jednorazowy zakup powyżej 5 000 zł netto – nagroda GRA FIFA22 w wersji do wyboru przez Klienta na PC/Xbox/PS4/PS5. Odbiór nagrody możliwy w dowolnym momencie trwania promocji pod warunkiem zapłaty za zamówienie, które skutkuje uzyskaniem prawa do nagrody. Chęć odbioru nagrody należy zgłosić drogą mailową na adres opiekuna handlowego ALPOL lub marketing@e-alpol.com.pl z podaniem w treści maila numeru faktury zakupu z ALPOL, na podstawie, której Klient nabył prawo do nagrody oraz wersji w jakiej ma być dostarczona gra FIFA22. Np.: jeżeli klient przedstawi 2 faktury z łączną sumą na 6 300 zł, (Faktura nr 1 – na kwotę 3000 zł, Faktura nr 2 na kwotę 3300 zł ) nie uprawnia go do odbioru gry. Warunkiem odbioru gry FIFA jest jednorazowy zakup w kwocie powyżej 5 000 zł netto.
  2. Suma zakupów w okresie 01.10.2021 – 31.12.2021 osiągniecie progu powyżej 25.000 zł netto – nagroda Hulajnoga elektryczna Fiat500 lub podobna. Odbiór nagrody nastąpi w 01.2022 r. pod warunkiem zapłaty za zamówienie, które skutkuje uzyskaniem prawa do nagrody;
  3. Suma zakupów w okresie 01.10.2021 – 31.12.2021 osiągniecie progu powyżej 50.000 zł netto – nagroda Konsola Sony Playstation5. Odbiór nagrody nastąpi w 01.2022 r. pod warunkiem zapłaty za zamówienie, które skutkuje uzyskaniem prawa do nagrody;
  4. Suma zakupów w okresie 01.10.2021 – 31.12.2021 osiągniecie progu powyżej 100.000 zł netto – nagroda Laptop gamingowy ASUS TUF lub podobny. Odbiór nagrody nastąpi w 01.2022 r. pod warunkiem zapłaty za zamówienie, które skutkuje uzyskaniem prawa do nagrody.
  5. Przez definicję „suma zakupów” rozumie się całkowitą kwotę zakupów udokumentowanych fakturami vat dokonaną w spółce Alpol Sp. Z o.o. w okresie 01.10.2021 – 31.12.2021.
 7. Klient może odebrać tylko jedną nagrodę wynikającą z osiągniętego progu zakupów w cenach netto.
 8. Towar za zakup, którego odebrano nagrodę nie podlega zwrotowi, może podlegać wymianie na inny o tej samej wartości.
 9. Odbiór nagrody będzie możliwy w przypadku braku przeterminowanych należności wobec ALPOL Sp. z o.o.
 10. W przypadku braku dostępności danej nagrody ALPOL Sp. z o.o. zaproponuje podobny zamiennik o zbliżonej wartości.
 11. Nagród z niniejszej promocji nie można łączyć z nagrodami w programie lojalnościowym ALPOL.CLUB, w okresie trwania promocji lub do dnia odebrania nagrody w promocji. Kwota obrotów wykorzystana w programie ALPOL.CUB na punkty w okresie promocji i wykorzystana na odebrania nagrody w postaci bonów EURORTV i DECATHLON w okresie promocji będzie odjęta od skumulowanego obrotu skumulowanego obrotu CCTV przy rozliczeniu promocji kwartalnej.
 12. Rejestracja uczestnika do udziału w promocji oznacza jednocześnie zgodę
  na publikowanie nazwy firmy oraz wizerunku odbierającego nagrodę w
  materiałach prasowych oraz mediach społecznościowych organizatora
  promocji.